Phần mềm “EVNHANOI CSKH” là một chương trình miễn phí với dung lượng nhỏ gọn, dễ sử dụng trên các thiết bị di động thông minh chạy hệ điều hành iOS, Windowsphone, Android và đã được đưa lên kho ứng dụng của Apple, Microsoft và Google.

* Đường dẫn tải về cho các thiết bị dùng hệ điều hành iOS

* Đường dẫn tải về cho các thiết bị dùng hệ điều hành Android

* Đường dẫn tải về cho các thiết bị dùng hệ điều hành Windowphone

12039 NOR8G2

Để được hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm “EVNHANOI CSKH”, khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 19001288 và 024.22222000 hoặc thực hiện theo hướng dẫn phía dưới.

   Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EVNHANOI CSKH trên hệ điều hành iOS

   Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EVNHANOI CSKH trên hệ điều hành ANDROID

   Hướng dẫn sử dụng ứng dụng EVNHANOI CSKH trên hệ điều hành WINDOWPHONE

Các chức năng của phần mềm “EVNHANOI CSKH”

1. Tra cứu thông tin lịch cắt điện: hiển thị nội dung thông tin về kế hoạch lịch cắt điện của Công ty Điện lực quản lý theo mã khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn xem từng ngày.

2. Tra cứu lịch GCS: Khách hàng có thể tra cứu lịch GCS của tháng hiện tại và các tháng trước.

3. Tra cứu chỉ số điện tiêu thụ: Khách hàng có thể tra cứu thông tin hóa đơn tiền điện tháng bất kỳ. Các thông tin cơ bản trên hóa đơn gồm: Mã khách hàng, serial hóa đơn,chỉ số đầu kỳ, chỉ số cuối kỳ, sản lượng, thành tiền.

4. Tra cứu thông tin thanh toán hóa đơn tiền điện: Khách hàng có thể tra cứu thông tin thanh toán tiền điện.

5. Tra cứu lịch sử sử dụng điện: Khách hàng xem và so sánh sản lượng, số tiền điện trong 2 năm liền kề, dữ liệu hiển thị dưới dạng biểu đồ so sánh các tháng.

6. Tra cứu thông tin biểu giá bán điện: hiển thị nội dung thông tin về giá bán điện theo quy định hiện hành.

7. Chức năng chủ động nhắn thông báo cho khách hàng: mỗi khi có thông báo mới về ngày ghi chỉ số công tơ, thông báo tiền điện và các thông báo khác...

8. Khách hàng không cần đăng nhập cũng có thể tra cứu được một số nội dung hướng dẫn (các thủ tục dịch vụ về điện, tư vấn sử dụng điện, tư vấn an toàn điện, cách sử dụng tin nhắn truy vấn MO, cách tải hóa đơn điện tử...).

9. Chính sách bảo mật (privacy policy)

*. Thông tin cá nhân được truy cập, thu thập hoặc truyền đi bởi ứng dụng :

- Thông tin khách hàng bao gồm : họ tên , địa chỉ , số điện thoại , loại hợp đồng, mã khách hàng.

- Thông tin hóa đơn bao gồm : số điện tiêu thụ , số tiền phải thanh toán , tình trạng thanh toán

*.Các thông tin được sử dụng, lưu trữ và bảo mật

- Các thông tin được truy xuất từ cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý khách hàng cmis2.0 qua các Webservice của EVNHANOI IT

- Các thông tin khách hàng được bảo mật theo quy trình và quy định bảo mật nội bộ của công ty công nghệ thông tin điện lực hà nội - EVNHANOI IT.

- Để tránh bị lộ thông tin khách hàng nên thay đổi mật khẩu và đặt mật khẩu bao gồm cả chữ và số hoặc có ký tự đặc biệt.

*.Bảo mật khi truy cập hệ thống

- Bảo mật lớp thiết bị phần cứng: Sử dụng hệ thống bảo mật thông qua việc thiết lập các thông số của các thiết bị phần cứng.

- Bảo mật lớp Hệ điều hành: Sử dụng hệ thống bảo mật sẵn có của các hệ điều hành: Windows Firewall.

- Bảo mật lớp Cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ thống bảo mật sẵn có của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sql Server 2008.

- Sao lưu dữ liệu: theo quy trình của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Bài viết liên quan