Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng (CSKH) và gắn kết với khách hàng mọi lúc mọi nơi, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đã áp dụng trí thông minh nhân tạo Chatbot CSKH và liên tục cập nhật các tính năng để đáp ứng yêu cầu và mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

IG chatbot cksh 4

(Ngân Quyên)