1. Nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện T4/2019 của các hộ dân tăng cao:

Sau khi nhận được ý kiến bạn đọc phản ánh tiền điện của gia đình tháng này tăng so với tháng trước, chúng tôi đã cuộc trao đổi với đại diện của EVN HANOI để tìm hiểu vấn đề này.

Đại diện EVN HANOI cho biết theo quy luật thời tiết hàng năm những ngày đầu tháng 4/2019, khu vực miền Bắc đặc biệt là thủ đô Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng trên 30°C do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng dần. Số liệu theo dõi của EVN HANOI cho thấy sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tăng trung bình từ 47 triệu kWh/ngày những ngày cuối tháng 3/2019 lên đến gần 58 triệu/ngày vào những ngày đầu 4/2019.

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019 theo Quyết định 648/QĐ-BCT, cụ thể khung giá cho đối tượng sinh hoạt bậc thang như sau:

Bậc thang

Đơn giá cũ

(đồng)

Đơn giá mới

(đồng)

Tỷ lệ tăng

(%)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 1.549 1.678 8,33
Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 1.600 1.734 8,38
Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 1.858 2.014 8,40
Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 2.340 2.536 8,38
Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 2.615 2.834 8,37
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.701 2.927 8,37

Một lý do khác dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền tiện tháng 4 so với  kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày).

Như vậy số ngày sử dụng điện dài hơn, lượng điện năng tiêu thụ tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện tháng 4/2019 các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

2. Phương pháp tính toán hóa đơn trong tháng điều chỉnh giá bán điện:

Nhằm giúp khách hàng hiểu được cách tính hóa đơn tiền điện của EVN HANOI, đại diện của EVN HANOI đưa ra ví dụ điển hình và diễn giả cách tính  toán hóa đơn tiền điện tháng 4 của hộ sử dụng điện sinh hoạt, cụ thể như sau:

Tính toán tiền điện cho cho 01 hộ có phiên ghi chỉ số vào ngày 12 hàng tháng.

- Hóa đơn tiền điện tháng 3/2019: từ ngày 13/2/2019 đến ngày 12/3/2019) Thời gian sử dụng điện là 28 ngày.

- Hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 (từ ngày 13/3/2019 đến ngày 12/4/2019): Hóa đơn tiền điện T4 sẽ có ảnh hưởng do điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019. Lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 292 kWh, Số hộ: 01 hộ. Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

- Lượng điện năng ghi được trong tháng S = 292 kWh. Trong đó:

- Thời gian dùng điện theo giá cũ tính từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 là 7 ngày (Nc)

- Thời gian dùng điện theo giá mới tính từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 là 24 ngày (Nm).

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:      

           Sc =     (292 kWh/31 ngày)       x 7 ngày = 66 kWh

-  Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:       

           Sm  =  292 - 66 = 226 kWh          

a. Phần tiền điện tính theo giá cũ cho phần điện năng sử dụng từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 (chưa có thuế):

-  Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.549 đ/kWh

           Mc1 = (50 kWh :31) x  7 ngày = 11 kWh          

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.600 đ/kWh

           Mc2 = (50 kWh :31) x  7 ngày = 11 kWh           

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 1.858 đ/kWh

           Mc3 = (100 kWh :31) x  7 ngày = 23 kWh          

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.340 đ/kWh

           Mc4 = 66-11-11-23 = 21kWh          

b. Phần tiền điện tính theo giá mới cho điện năng sử dụng từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 (chưa có thuế):

-  Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.678 đ/kWh

           Mm1 = (50 kWh :31) x 24 kWh  = 39 kWh                      

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.734 đ/kWh

           Mm2 = (50 kWh :31) x 24 kWh  = 39 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 2.014 đ/kWh

           Mm3 = (100 kWh :31) x 24 kWh  = 77 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.536 đ/kWh

           Mm4 = 226-39-39-77 = 71 kWh

Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau:

Định mức giá cũ
STT Đơn giá Định mức
của KH
ĐM cơ bản Sản lượng Tiền
(đồng)
1 1,549 11 50 11 17,039
2 1,600 11

50

11 17,600
3 1,858 23 100 23 42,734
4 2,340 2 100 21 49,140
66 126,513
Định mức giá mới 
STT Đơn giá Định mức
của KH
ĐM cơ bản Sản lượng Tiền
(đồng)
1 1,678 39 50 39 65,442
2 1,734 39 50 39 67,626
3 2,014 77 100 77 155,078
4 2,536 77 100 71

80,056

226 468,202
Tiền điện: 594,715
Thuế GTGT (10%) 59,472
Tổng cộng: 654,187

 

3. Một số khuyến nghị của EVN HANOI với khách hàng sử dụng điện:

- Để giúp giảm chi phí và góp phần vận hành ổn định lưới điện thủ đô, EVN HANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

- Đại diện EVN HANOI cho biết đơn vị sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của khách hàng và có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và giải đáp một cách thỏa đáng. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến sử dụng điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và các Phòng giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực để được phục vụ kịp thời.

- Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu thông tin giá bán điện và minh bạch các thông tin trong tháng chuyển đổi giá điện, EVN HANOI cung cấp công cụ giúp khách hàng có thể dễ dàng tính toán hóa đơn tiền điện, đăng tải nội dung Thông tin điều chỉnh giá bán điện năm 2019 tại địa chỉ: evnhanoi.com.vn/giadien, bao gồm các nội dung sau như các văn bản về giá bán điện; Thông cáo báo chí; Công cụ tính toán hóa đơn tiền điện trực tuyến sử dụng dễ dàng và tính toán chính xác, nhanh chóng.