Ngày 30/6/2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Tới dự Đại hội, đại biểu khách mời có đồng chí đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ , Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía đại biểu Tổng công ty có đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là sự có mặt của 220 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng công ty, đã đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2019 cùng về tham dự Đại hội.

1

Đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc,Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty khai mạc Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2019, Tổng công ty đã phối hợp với Công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Thành phố, EVN giao cho Tổng công ty. Điển hình như: thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD hàng năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nghiên cứu khoa học ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phong trào thi đua đảm bảo điện phục vụ chính trị, Đại hội Đảng toàn quốc, các dịp Đại lễ, Lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội; thi đua “Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện”; “Công nhân lao động giỏi”; phong trào thi đua gắn biển công trình,…

2

Đồng chí Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tại Đại hội

Các phong trào thi đua bám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty và các đơn vị. Chính quyền và Công đoàn đồng cấp luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua luôn gắn liền với hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị, được đông đảo CBCNV hưởng ứng tích cực. Công tác khen thưởng luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch đã góp phần động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực. Từ các phong trào thi đua yêu nước và quá trình phấn đấu không mệt mỏi, đội ngũ CBCNV, người lao động các đơn vị từng bước trưởng thành hơn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị nói riêng và Tổng công ty nói chung. 

Tại Đại hội, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019 của EVNHANOI đã được nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội. Đại hội cũng đã chọn cử 3 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.

3

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận xét: Trong giai đoạn 2020 - 2025, EVN nói chung, EVNHANOI nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và bảo vệ môi trường. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đề nghị mỗi cán bộ công nhân viên EVNHANOI phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới. Tổng công ty cần phát động các phong trào thi đua bám sát hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đi sâu vào những vấn đề bức thiết, khó khăn, cấp bách của đơn vị. Chủ đề, nội dung thi đua phải thiết thực, hình thức phong phú, nhằm động viên khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho Thủ đô. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị EVNHANOI tăng cường giao lưu, trao đổi giữa Tổng công ty và các đơn vị khác, giữa các đơn vị trong Tổng công ty để chia sẻ kinh nghiệm. Chú trọng hơn nữa công tác phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để nhân rộng, áp dụng trong toàn Tổng công ty, tiến tới áp dụng trong toàn Tập đoàn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

4

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại Đại hội

5

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội

6

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cá nhân tại Đại hội

7

Đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Bằng khen của Ủy ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019

8

Đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tại Đại hội

9

Đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân tại Đại hội

(Hải Minh)