Hòa chung không khí cả nước chào mừng những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 2 ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội, Đoàn công tác số 7 của Thành ủy Hà Nội cùng 211 đại biểu chính thức được bầu từ 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

DB2

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Đoàn thanh niên Tổng công ty chào mừng Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ mới.

DB1

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

DB5

Các đại biểu giơ thẻ đảng viên để biểu quyết

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đảng bộ Tổng công ty đã và đang từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực, vai trò, hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể, sáng tạo, cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; sự đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

DB6

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI điều hành tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được củng cố, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ Tổng công ty ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Công tác quản lý kỹ thuật - vận hành được đảm bảo, thực hiện đúng quy định, trình tự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các chỉ tiêu kinh doanh đạt nhiều kết quả nổi bật: Số khách hàng năm 2019 đạt 2.574.257 khách hàng sử dụng điện, tăng 16,96% so với năm 2015. Doanh thu bán điện (chưa VAT) năm 2019 đạt 40.062 tỷ đồng, tăng 57,96% so với năm 2015 (25.362 tỷ đồng). Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ thu nộp tiền điện hàng năm đều đạt trên 99,7%. Năm 2019 tỷ lệ thanh toán tiền điện của khách hàng không dùng tiền mặt đạt 99,7% trong đó bằng hình thức trích nợ tự động đạt 12,59%, thanh toán điện tử đạt 32,64%. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ rệt; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới được tích cực triển khai. Công tác truyền thông được duy trì triển khai sâu rộng, thống nhất từ Tổng công ty tới các đơn vị đúng trọng tâm, định hướng với phương châm “Minh bạch - Chủ động - Kịp thời - Thân thiện”; Hướng tới mục tiêu tiếp tục tạo được sự đồng thuận, thấu hiểu, chia sẻ, hợp tác của khách hàng với các hoạt động của EVNHANOI...

DB3

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống sinh hoạt của Nhân dân Thủ đô.

DB9

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 25 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; các chức danh Bí thư, Phó Bí thu, Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Anh Tuấn đảm nhiệm chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một sự khởi đầu thành công rực rỡ của Tổng công ty.Với quyết tâm đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựuđã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt vai trò và trọng trách của đơn vị đối với Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, trái tim của cả nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.

(Trung Kiên)