Năm 2020, đại dịch Covid bùng phát đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNHANOI. Nhưng tập thể CBCNV của Tổng công ty đã hết sức nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Đó là những nội dung được Tổng giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ vào chiều ngày 13/01/2021.

Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc EVNHANOI.

Thay mặt Ban Lãnh đạo EVNHANOI báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Duyên cho biết Tổng công ty đã đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định cho các sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tiêu biểu như: các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Thành phố, các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ; Điện thương phẩm năm 2020 đạt 20.033,37 triệu kWh, tăng 2,63% so với năm 2019. Thời gian mất điện trung bình trên toàn thành phố là 173,50 phút (giảm 791 phút so với năm 2016).

2

Đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc EVNHANOI báo cáo tại hội nghị

Về công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Đẩy mạnh ứng dụng KHCN & nền tảng số trong công tác dịch vụ điện và chăm sóc khách hàng, Chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện. Thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp - Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 bình quân là 3,17 ngày. Thời gian cấp điện hạ áp bình quân cho khách hàng sinh hoạt là 2,91 ngày; khách hàng ngoài sinh hoạt là 3,07 ngày. Đại dịch Covid 19 bùng phát năm 2020 cũng là cơ hội để EVNHANOI mạnh dạn đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng “không qua trực tiếp” từ khâu cung cấp dịch vụ điện đến giải quyết kiến nghị khách hàng và thanh toàn tiền điện. Điện tử hóa dịch vụ điện từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết dịch vụ và số hóa, lưu trữ điện tử hồ sơ giấy tờ ký với khách hàng sử dụng điện. Tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,26% (tăng gần 10% so với năm 2019); Tiếp nhận qua Trung tâm CSKH, Trung tâm hành chính công, Dịch vụ công đạt tỷ lệ là 97,8%; Tỷ lệ tiếp nhận qua phương thức điện tử đạt tỷ lệ 74,02%... Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức thanh toán cho khách hàng với 18 ngân hàng và 10 tổ chức trung gian. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt 99,84%; trong đó tỷ lệ thanh toán tự động đạt 21,68% (tăng 9,03% so với cùng kỳ 2019); tỷ lệ thanh toán điện tử (internetbanking, mobilebanking…) đạt 37,30%.

Về công tác đầu tư xây dựng & sửa chữa lớn: đã đưa vào vận hành nhiều dự án điện quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Khởi công 10 công trình và đóng điện 11 công trình lưới điện 110kV với năng lực tăng thêm là 653MVA và 93,9 km dây dẫn. Đối với lưới điện phân phối EVNHANOI đã hoàn thành 362 công trình với khối lượng vật tư thiết bị đưa vào vận hành là 856 MBA với tổng công suất 394,2 MVA và 2.112 km dây dẫn các loại.

Bên cạnh đó EVNHANOI cũng đã triển khai miễn giảm tiền điện, giảm giá điện cho các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền giảm 02 đợt là trên 1.243 tỷ đồng. Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Sản lượng điện tiết kiệm trong năm 2020 đạt 430,8 triệu kWh góp phần tiết kiệm 870,9 tỷ đồng. Hoàn thành triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái tại 27 vị trí gồm 12 vị trí mái nhà trụ sở và 15 vị trí mái nhà trực các TBA 220/110kV với tổng công suất lắp đặt 981,42kWp. Vận động 1.642 khách hàng đăng ký lắp đặt ĐMTMN với tổng công suất 32,36 MWp, hoàn thành vượt kế hoạch 323,20%.

Nhận định tình hình năm 2021, EVNHANOI đã tiếp tục xác định một số khó khăn thách thức như: Dịch Covid- 19 dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động lớn đến mọi mặt sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng của EVNHANOI; Việc cung ứng điện cho Thủ đô Hà Nội, đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về cả chất lượng điện và chất lượng cung ứng dịch vụ. Việc triển khai các dịch vụ trực tuyến và giao dịch điện tử còn gặp nhiều khó khăn do cần sự phát triển đồng bộ của xã hội và cộng đồng. Nhu cầu điện TP Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục tăng trưởng với tốc độ dự kiến từ 5-6%/năm, trong khi mức độ dự phòng lưới điện TP Hà Nội và khả năng hỗ trợ cấp điện chưa cao. Công tác đầu tư xây dựng các dự án điện sẽ gặp nhiều khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng...

3

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu tại hội nghị

Trước những đánh giá cụ thể, Ban Lãnh đạo EVNHANOI xác định chủ đề “Chuyển đổi số” là trọng tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thông qua các giải pháp như: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của EVN giao phó; Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân đặc biệt là đảm bảo điện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Ra mắt hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI cũng như số hóa các dịch vụ khách hàng; Triển khai chương trình Mùa hè mới với 100% khách hàng được thu thập chỉ số từ xa và kiểm soát chỉ số tiêu thụ điện hàng ngày, không để xảy ra sai sót nghiệp vụ, kinh doanh, giao tiếp với khách hàng; Triển khai các đề án Đề án Lưới điện thông minh giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, Định hướng kế hoạch phát triển Viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025; Xây dựng và triển khai lộ trình kế hoạch chuyển đổi số; Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng điện; Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp để nâng cao năng suất lao động và năng lực quản trị….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn nhưng EVNHANOI đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch đánh giá cao và biểu dương những đóng góp nỗ lực của EVNHANOI trong năm 2020.

4

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2021-2025), dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, là năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế. Hà Nội đã đặt mục tiêu, chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn khoảng 7,5%. Bởi vậy, Phó Chủ tịch đồng ý với các giải pháp mà EVNHANOI đã nêu ra, đề nghị Tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, hạ ngầm lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh để đưa Tổng công ty ngày một lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô và Tập đoàn. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện phối hợp tốt hơn nữa với ngành điện trong việc cập nhật kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương để chủ động trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện. Hà Nội sẽ đồng hành cùng ngành điện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án điện trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh quyết toán các công trình điện, dịch vụ công, đảm bảo an toàn lưới điện, quản lý công trình điện.

Về chỉ đạo nhiệm vụ của EVNHANOI trong năm 2021, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu EVNHANOI tiếp tục đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp điện ổn định cho khách hàng đặc biệt là việc đảm bảo điện phục vụ kỳ họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp đến, các kỳ họp Trung ương, họp Quốc hội, các sự kiện văn hóa, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả, quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả. EVNHANOI tiếp tục phấn đấu tiếp tục vượt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, năng suất lao động, tối ưu hóa chí phí...

5

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu EVNHANOI chú trọng rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch, hoàn thành các công trình cấp bách cấp điện cho Hà Nội và đáp ứng mục tiêu đến năm 2023, hệ thống lưới điện tại khu vực trung tâm cơ bản đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-2, các khu vực ngoại thành đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1. EVNHANOI đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT, công nghệ mới trong tất cả các lĩnh vực quản trị, quản lý vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, số hóa dữ liệu, cập nhật số liệu tự động; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác triển khai về chuyển đổi số, thị trường điện, lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ trong Quản lý vận hành lưới điện (Điều khiển trạm, Trung tâm điều khiển, hệ thống thu thập thông tin và cảnh báo sớm...).

6

Đồng chí Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI phát động thi đua trong toàn Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, để ghi nhận những đóng góp của EVNHANOI trong quá trình xây dựng và phát triển, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

7

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, hạng ba cho 1 tập thể. 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì. 02 cá nhân được Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu khác.

8

(Tiến Hiệp)