Quyết định 4495/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Chi tiết Quy định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 tại đây

(evn.com.vn)

Bài viết liên quan