Thông tư này quy định về thực hiện giá bán điện. Các mức giá bán điện cụ thể được quy định tại Quyết định quy định về giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

Chi tiết thông tư 16/2014/TT-BCT tại đây